Първата къща на пеперуди в България

Какавида Платноходка Румянцева

25 лв

Една от най-големите какавиди от рода Papilio. Те са яркозелени на цвят, помагат да се скрият сред буйна растителност.