Първата къща на пеперуди в България

Какавида Оризова хартия

15 лв

Какавидита на пеперуда Оризова хартия са много красива. Те са ярко жълти на цвят, средни по размер, с абсолютно гладка повърхност. Трудност на люпенето-2. Много брак.