Първата къща на пеперуди в България

Какавида Калиго Еврилокус

20 лв

Какавидите на пеперудата Caligo Evrilocus са едни от най-големите. Те достигат размер от 4-6 см и обикновено са светло до тъмнокафяви. Така че е трудно да ги видим на фона на изсъхнала растителност.